Kolik Me Stoji Jedna Transakce U Forexu Za Lot

ECNs (Electronic Communication Networks) jsou alternativní, privátní obchodní systémy v USA. Za určitých předpokladů mají přístup k Nasdaqu.

Podmínky stanovila U.S. Securities Exchange Commission (SEC) v lednu 1997.

Best option to send mail with personal info

Jsou následující:

- Kontinuální rozšiřování informací o kurzech.

- Limit-Book-Management nebo kontinuální aukce.

- (Automatické) shromažďování zákaznických objednávek a jejich provádění.

Kromě toho musí provozovatel ECN zajistit předávání nejlepších market maker objednávek systému Nasdaq, které jsou mu k dispozici.

ECN dává svým zákazníkům přes terminál nebo internet nahlédnout do své knihy objednávek.

Uděluje-li účastník obchodu objednávku přes ECN, pokouší ne nejprve provést objednávku ve vlastní knize objednávek; není-li to možné, může být objednávka odeslána Nasdaqu nebo jinému ECN.

Aby se příliš neomezovala likvidita vlastní knihy objednávek, je zákaznická objednávka dána z vlastního systému obecně jen krátkodobě (např.

Co je Lot, Mini lot a Mikro lot aneb velikost obchodní pozice

90 sekund). Povinnost nejlepšího možného provedení zákaznických objednávek ("best execution") zakazuje ECN spojovat objednávky interně, je-li v jiných cenotvorných trzích možné uzavření za lepších podmínek.

ECNs musejí proto svou knihu objednávek propojit s jinými trhy, aby mohly vždy zajistit nejlepší možné provedení objednávky.